MARUSZA.PL
Lokalizacja
Mapa Terenu
Pozwolenia
Kontakt
Pozwolenia

Teren inwestycyjny o powierzchni 9,31 ha

Działka nr 184/1 oraz 184/2


Aktualne pozwolenie na budowę dwóch zjazdów do nieruchomości na wysokości 8,308 km oraz 8,435 km z Drogi Wojewódzkiej nr 534.

Ponadto aktualnie dojazd do nieruchomości umożliwiają kolejne dwa zjazdy: jeden bezpośrednio z drogi 534 na wysokości zachodniej granicy działki, oraz drugi poprzez drogę lokalną od strony wschodniej.

Nr księgi wieczystej: działka 184/1 - TO1U/00053661/8  4,5335 ha
                               działka 184/2 - TO1U/00014928/3  4,7774 ha

Księga Wieczysta Online   ( wpisz numer księgi )